Tel. +49 3909-480 15-0

Privacybeleid

PRIVACY BELEID

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is: e-r-s GmbH Poppauer Straße 36 38486 Klötze Tel.: 0 39 09/ 48 01 5-0 Fax: 0 39 09/ 48 01 5-20 Mail: info[at]e-r-s.eu Bedrijfsleider: Detlef R. Elling

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en hoe deze worden verwerkt,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen wissen op grond van wettelijke verplichtingen,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • dataportabiliteit, mits u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons hebt gesloten.

Indien u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van de federale staat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van gegevensverwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke en derden

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen met derden delen indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen,

de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet bekend te maken.

Verzameling van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (server log files) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de door u gevraagde webpagina’s correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Zij worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, en
 • voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang dat voortvloeit uit de voornoemde doeleinden van gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. De ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en, in voorkomend geval, de orderbewerkers. Dergelijke anonieme informatie zal door ons worden gebruikt indien nodig. statistisch geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website-server naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw verbinding met het internet. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op een computer af te leveren. De informatie in cookies stelt ons in staat uw navigatie te vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk te maken. In geen geval zullen de door ons verzamelde gegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of aan persoonsgegevens worden gekoppeld. Natuurlijk kunt u onze website ook bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te aanvaarden. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om na te gaan hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Inschrijving op onze website

Wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten, worden een aantal persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens te allen tijde te wijzigen of te wissen indien dat nodig is. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Op uw verzoek zullen wij deze ook graag corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die dat tegenspreken. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het einde van dit privacybeleid staan vermeld.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van geavanceerde coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Commentaar functie

Wanneer gebruikers opmerkingen op onze website achterlaten, worden naast deze informatie ook het tijdstip waarop ze zijn gemaakt en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien wij kunnen worden vervolgd voor onwettige inhoud op onze website, zelfs als die door gebruikers is gemaakt.

Nieuwsbrief

Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Om de nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen aan de nieuwsbriefdienst of technische omstandigheden). Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om na te gaan of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is verricht, maken wij gebruik van de “double-opt-in”-procedure. Daartoe registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen andere gegevens verzameld. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en zullen niet aan derden worden doorgegeven. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief staat een link hiernaar. Bovendien kunt u zich te allen tijde direct op deze website uitschrijven of ons van uw desbetreffende wens in kennis stellen via de aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactmogelijkheid.

Contactformulier

Indien u per e-mail of per contactformulier contact met ons opneemt in verband met vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit dient om het verzoek en het daaropvolgende antwoord toe te wijzen. De invoer van verdere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Na afronding van uw verzoek worden de persoonsgegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens andere aanverwante diensten verleend. De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de websitebeheerder. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen. Als aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u de tracking door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en fontbibliotheken zoals Google Web Fonts(https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. Het oproepen van scriptbibliotheken of fontbibliotheken brengt automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek tot stand. Het is theoretisch mogelijk – hoewel het momenteel onduidelijk is of en voor welke doeleinden – dat de exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen. Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum. Gedetailleerde instructies over hoe u uw eigen gegevens in verband met Google-producten kunt beheren, vindt u hier.

Ingesloten YouTube-video’s

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video’s in. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt Youtube welke pagina’s u bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit uw Youtube account. Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Als u het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft u dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van Youtube-video’s. Youtube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Indien u dit wenst te voorkomen, dient u het opslaan van cookies in uw browser te blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociale Plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om zogenaamde “social media buttons” op onze website te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen wij voor de uitvoering op de “Shariff”-oplossing. Bijgevolg worden deze knoppen alleen op de website geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de overeenkomstige website van de aanbieder van de knop. Door op de afbeelding te klikken, wordt u dus doorverwezen naar de diensten van de respectieve aanbieders. Pas dan worden uw gegevens naar de respectieve providers gestuurd. Tenzij u op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de socialemediaknoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken kunt u vinden in de respectieve gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html Wij hebben de socialemediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie die door Google is geplaatst, zal Google Adwords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het plaatsen van een hiervoor vereiste cookie weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd. Let wel dat u de opt-out cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in de browser hebt gewist, moet u de desbetreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat ze steeds in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail schrijven of rechtstreeks contact opnemen met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming: mevrouw Kirsten Schulz mail: datenschutzbeauftragter[at]e-r-s.eu

Direkter Kontakt

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.

  Platform voor consentbeheer door Real Cookie Banner